Home »

Obec je základ

Základem nejen místní samosprávy je zpravidla obec. Ta na sobě nese také odpovědnost za fungování všech systémů svozu odpadů. A to jak domovních, stavebních, tříděných i jiných, ale přirozeně i odpady tekuté. Po převratu se jedním z mála plus stala masivní výstavba čističek odpadních vod a také budování obecních kanalizací a přípojek jednotlivých domácností. Tento požadavek EU je snad jediným dobrem, které členství v EU přineslo.

Výhody, ale i zodpovědnost

O významu kanalizačních sítí a čističek odpadních vod jistě není nutné nikoho přesvědčovat. Zároveň si ale musíme uvědomit, že tím také přibývá obcím i zodpovědnost za jejich údržbu a provozování celé sítě. Zákon stanovuje intervaly, ve kterých je nutné provádět pravidelné revize. Také u již dříve postavených odpadních stok je nutné dodržovat pravidelné revizní prohlídky a čištění, popřípadě opravy tak, aby dobrá funkčnost celé sítě nebyla narušena.